Χρώματος / Φωτός

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος Αισθητήρα
Πρωτόκολλο Eπικοινωνίας
Διασύνδεση
Τυπική Τάση Εισόδου
Εταιρεία
Διαθεσιμότητα
Οι αισθητήρες φωτός αναφέρονται ως τύποι φωτοανιχνευτών ή φωτοαισθητήρων. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες αυτών των αισθητήρων. Οι αισθητήρες φωτός ανιχνεύουν την πυκνότητα του φωτός αλλά δεν καταγράφουν εικόνες. Οι πιο συνηθισμένοι αισθητήρες φωτεινής πυκνότητας είναι: Φωτοδίοδοι (LDR Light Dependent Resistors) και φωτοαντιστάσεις. Η φωτοδίοδος είναι ικανή να μετατρέπει το φως είτε σε ρεύμα είτε σε τάση. Η φωτοαντίσταση είναι μία αντίσταση η οποία μειώνεται με την αυξανόμενη ένταση του φωτός.
25-00016247
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
36.80
25-00016206
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
12.40
25-00016205
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
5.80
25-00016142
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
9.90
25-00016132
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
11.80
25-00016290
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
5.60
25-00016291
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
9.90
25-00016333
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
18.60
25-00016323
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
19.90
33-00067325
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
3.20
25-00016959
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
3.60
09-00001980
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
8.80
31-00009520
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
14.90
31-00009537
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
8.90
19-00010171
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
1.50
19-00010110
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
1.50
1 2