Ήχου / Φωνής

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος Αισθητήρα
Πρωτόκολλο Eπικοινωνίας
Διασύνδεση
Τυπική Τάση Εισόδου
Εταιρεία (1)
Διαθεσιμότητα
  • Οι αισθητήρες ήχου μπορούν να ανιχνεύσει την ένταση ήχου του περιβάλλοντος. Το κύριο συστατικό στοιχείο της μονάδας είναι ένα απλό μικρόφωνο, το οποίο βασίζεται στον ενισχυτή LM386 και ένα μικρόφωνο electret.
  • Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία (Piezo) είναι χρήσιμα όταν πρέπει να εντοπιστεί κραδασμός ή χτυπήματα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για αισθητήρες χτυπήματος πολύ εύκολα, διαβάζοντας την τάση στην έξοδο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για έναν πολύ μικρό μετατροπέα ήχου όπως έναν βομβητή.
  • Ένα μικρόφωνο electret είναι ένας τύπος μικροφώνου με ηλεκτροστατικό πυκνωτή, ο οποίος εξαλείφει την ανάγκη για πολωτική παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα μόνιμα φορτισμένο υλικό.